Friday, 31 October 2008

Cumulative Totals - October 2008

Cumulative Totals:
Books read so far in 2008 = 101
DNFs so far in 2008 = 15
10/10 reads so far in 2008 = 15
New reads so far in 2008 = 80
Rereads so far in 2008 = 21

No comments:

Post a Comment